zondag 19 juni 2011

Liefde in tijden van exaams (9)


Bij deze verklaar ik, ondergetekende en schrijver van deze blog, dat ik op negentien juni tweeduizendenelf, in de lokalen van speelklub - vereeniging Oase Vzw (sinds 2009), ook gekend als de oude lokalen van de Argos onderduikschool (sinds 1941), een inbraak heb vastgesteld. Uit deze lokalen werd een som geld, een reservepakje siegaretten, een noodlesoepje uit de Delhaize van 55 cent, Clavé-borrelnootjes (waarvan de ondergetekende hoopt dat de pleger van de misdrijf erin stikt) uit de afslag van 10 cent en enkele dvd's ontvreemd. Inglorious Bastards en andere arty-farty films waaronder enkele van de neef van Donald, Kimky Duck. Ookal vindt de ondergetekende dit een misselijke daad, de pleger van deze misdrijf was wellicht kerngezond want er werden tot zover geen sporen van braak gevonden. Vermoedens over de dader zijn er niet, wel staat vast dat hij, zoals eerder vermeld wellicht vermoedelijk gezond was en verder kunnen we ook afleiden dat de pleger van de misdrijf niet van verse soep houdt want deze heeft hij onaangeroerd achtergelaten. Ook het scenario van de kabared akt mies en plies werd niet meegenomen, hieruit kunnen we dan weer afleiden dat de pleger van de misdrijf niet van flauwe moppen houdt, die nochtans mits wat zout best te smaken zijn. Opgemaakt te Turnhout op negentien juni tweeduizendenelf.

Wim

Geen opmerkingen:

Een reactie posten